Consulting & Analysing


NOUTĂŢI

Raport de cercetare
Percepţii ale actorilor politici clujeni în contextul noului sistem electoral cu scrutin uninominal.
detalii
Data: 2008.05.05 | 15:05

 


LINKURI UTILE

Institute for Politics,
Democracy and the Internet.

http://www.ipdi.org/
 
Institutul Pro
http://www.institutulpro.ro/
 
Asociaţia Pro Democraţia
http://www.apd.ro/
 
Asociaţia Europeană
a Consultanţilor Politici

http://www.eapc.com/
 
Revista 22
http://www.revista22.ro/

Servicii de consultanţă politică continuă
 
Serviciile de consultanţă continuă propuse de CA Consulting se construiesc pe un tip de abordare constructivă a actului politic, în care eficienţa este măsurată nu numai în perioada campaniilor electorale şi, astfel, cuantificată prin rezultatele alegerilor. Eficienţa este, în viziunea noastră, în primul rând măsura unui mandat public. Serviciile de consultanţă continuă propuse de CA Consulting pot asigura eficienţa unui mandat la nivelul prezenţei publice a politicianului prin:
 
Comunicate de presă
Organizare conferinţe
Pregătirea discursurilor
Consiliere pe probleme de imagine
Proiectare evenimente
Cercetare suport şi pregătire intervenţii publice
  

01. Comunicate de presăÎntocmirea comunicatelor de presă respectând rigorile specifice acestei acţiuni, rigori legate atât de formă cât şi de conţinut, precum şi determinarea momentelor oportune pentru distribuirea lor.
 
sus
 


 

02. Organizare conferinţeAlegerea momentului şi a locaţiei oportune pentru organizarea unei conferinţe, stabilirea, pregătirea discursurilor aferente, gestionarea relaţiilor cu presa, pregătirea materialelor de promovare a conferinţei etc.
 
sus
 


 

03. Pregătirea discursurilorScrierea discursurilor în funcţie de scopul urmărit (discursuri informative, persuasive, tehnice, distractive, de comentarii etc.) respectând rigorile de limbaj, stil, planificare şi adaptate la contextul în care va fi prezentat.
 
sus
 


 

04. Consiliere pe probleme de imagineMonitorizarea evoluţiei imaginii clientului, alegerea mijloacelor optime de promovare a imaginii acestuia, determinarea tehnicilor de îmbunătăţire şi/sau întreţinere a imaginii, gestionarea situaţiilor de criză etc.
 
sus
 


 

05. Proiectare evenimenteMonitorizarea, analizarea şi identificarea oportunităţilor şi proiectarea propriu-zisă a evenimentelor.
 
sus
 


 

06. Cercetare suport şi pregătire intervenţii publiceMonitorizarea contextului în care clientul îşi desfăşoară activitatea, identificarea oportunităţilor, stabilirea temelor şi pregătirea intervenţiilor acestuia în scopul soluţionării unor situaţii şi îmbunătăţire a imaginii.
 
sus


 
Marca gândirii inovative.