Consulting & Analysing

[ link ]
Ofertă servicii
de cercetareNOUTĂŢI

Raport de cercetare
Percepţii ale actorilor politici clujeni în contextul noului sistem electoral cu scrutin uninominal.
detalii
Data: 2008.05.05 | 15:05

 


LINKURI UTILE

Institute for Politics,
Democracy and the Internet.

http://www.ipdi.org/
 
Institutul Pro
http://www.institutulpro.ro/
 
Asociaţia Pro Democraţia
http://www.apd.ro/
 
Asociaţia Europeană
a Consultanţilor Politici

http://www.eapc.com/
 
Revista 22
http://www.revista22.ro/

Ofertă servicii de cercetare
 
Campania electorală este o încercare de a influenţa opinia publică în scopul de a obţine anumite rezultate, cum ar fi câştigarea alegerilor.
 
Înţelegerea electoratului este o componentă esenţială a campaniei electorale. Pentru o campanie electorală eficientă este necesară cunoaşterea modului în care se structurează opinia electoratului, precum şi potenţialul de schimbare al acestei structuri. Este adevărat că există şi alte surse de informare pentru a elabora o campanie electorală – cum sunt rezultate ale alegerilor anterioare sau sondaje de opinie publică realizate anterior – însă niciuna dintre aceste surse de mâna a doua nu prezintă avantajele unei cercetări realizate ad-hoc:
• Actualitatea datelor - informaţiile sunt obţinute la cald,
• Adecvarea datelor la scopurile specifice fiecărui solicitant/client/beneficiar
   în parte.
 
Prin studiul electoratului putem afla:
• dacă şi în ce măsură candidatul / partidul politic este cunoscut de către
   publicul ţintă (notorietate)
• percepţia electoratului-ţintă asupra actorilor politici
• modalitatea în care putem acţiona pentru ameliorarea imaginii
   candidatului/partidului politic
• problemele care preocupă electoratul ţintă, precum şi ierarhia acestora,
   informaţii necesare pentru formularea temelor de campanie
• cunoştinţele şi opiniile existente în rândul electoratului relativ
   la diverse subiecte sau evenimente ce ţin de contextul alegerilor
• atitudini generale faţă de valori sociale şi politice (ideologie generală,
   religiozitate, preferinţe electorale)
 
Toate acestea structurate în funcţie de caracteristici socio-demografice precum genul, vârsta, venitul, rezidenţa etc.

 


 
Oferta noastră

constă în următoarele tipuri de cercetări politice:
 
1. Sondaje de segmentare
Sunt cercetări cantitative, realizate pe eşantioane reprezentative de alegători, cu ajutorul cărora identificăm:
• Simpatiile politice, popularitatea candidaţilor sau a partidelor politice. Intenţiile de vot sunt defalcate şi analizate pe categorii de populaţie, ducând la o înţelegere esenţială a structurii partizanatului politic sau a intenţiei de vot în funcţie de variabile socio-demografice cum sunt vârsta, genul, statusul ocupaţional, rezidenţa, nivelul de bunăstare, alături de o serie de variabile culturale cum sunt religia/religiozitatea, suportul general pentru democraţie şi piaţa liberă, valori personale.
 
2. Cercetare calitativă, pe bază de interviuri individuale şi de grup (focus grup)
Este utilă atunci când urmărim adecvarea campaniei electorale la contextul şi specificul circumscripţiei electorale în care se desfăşoară competiţia electorală, rezultatele cercetărilor cantitative pe eşantioane mari nemaifiind utile în acest sens. Avem nevoie de date calitative pentru a răspunde la întrebări de cercetare ce ţin de candidatul/partidul politic în cauză:
• Ce ştiu oamenii despre competitorul politic?
• Ce imagine are candidatul/partidul politic în rândul alegătorilor săi?
• Ce aşteptări au oamenii de la alesul lor?
• Cum diferă aceste aşteptări în funcţie poziţia socială a electorilor
   (grupuri sociale)?
 
3. Studii de verificare
Sunt cercetări cantitative şi/sau calitative, desfăşurate periodic, la intervale de timp scurte, realizate pe eşantioane reprezentative de alegători, independente sau panel, pentru a surprinde dinamica percepţiilor electoratului asupra strategiilor şi produselor de campanie electorală, asupra mesajului electoral, asupra procesului de comunicare electorală.
 
4. Sondaje-fulger
Sunt cercetări cantitative realizate pe eşantioane reprezentative de alegători pentru a verifica efectele unor evenimente sau reclame electorale.


 
Marca gândirii inovative.